top of page

NÆRINGSLIVET

BEDRIFTER & SPONSORER
INVESTER I FREMTIDEN

BIF er en linjeforening for alle byggrelaterte linjer ved Universitetet i Stavanger, og de som går på linjene blir automatisk medlem av foreningen. Gjennom samarbeid med instituttene på universitetet og næringslivet ønsker vi å øke kompetansen til de 400 studentene våres. 

 

Disse studentene som skal bli ingeniører, sivilingeniører, planleggere, og urban designere, kan med støtte fra bedriftene utvide de erfaringene de har fra det gode læringsmiljøet ved UiS. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å forsere fremtidens hinder i arbeidslivet. For de bedriftene som er ute etter å vise seg fram, så er linjeforeningen den beste måten å rekruttere fremtidens arbeidtakere eller promotere et produkt.

 

I våre samarbeidavtaler inngår grundig profilerering til våres medlemmer. Profilering kan omfatte blant annet bedriftspresentasjoner, trykk av bedriftens logo på våres klær, logoer på hjemmesiden og distrubutering av stillingsannonser for fast/deltid og sommerjobber gjennom våre kanaler.

.

.

.

Invest in the future

BIF is a line union for all the building-related lines at the University of Stavanger, and for those who join our lines will automatically become members of the association. Through collaboration with the universities and industry, we wish to increase the skills of the 400 students of ours.

 

These students who will become engineers, civil engineers, planners, and urban designers can with the support of companies, expand their experiences from the good learning environment at UiS. This will make us better equipped to overcome future obstacles on work and on a daily basis. For those businesses that are looking to show up, the line association is the best way to recruit future workers or to promote a product.

 

Our cooperation agreements include thorough profiling to our members. Profiling can include company presentations, print of the company logo on our clothes, logos on the website and distrubuting job listings for regular / part-time and summer jobs through our channels.

BIFLOGO2.jpg
Ada Mogstad Nauen
TA KONTAKT MED
BEDRIFTSANSVARLIG

Mail meg på: bedrift@bif-uis.no

ÅRETS SPONSORER
bottom of page