top of page
Keyboard and Mouse

NY STUDENT

Velkommen!
Anker 1
Velkommen som ny student ved UiS
(English below)
 

På vegne av BIF, linjeforeningen for byggstudenter ved UIS, ønsker vi å gratulere alle nye studenter med studieplassen.

For mange av dere vil dette året kanskje være starten på livet som student i Stavanger. Dette byr på blant annet mange inntrykk, spenning, glede og ikke minst frustrasjon. Livet som student ved Stavanger er til tider krevende, men til tross for stor arbeidsmengde er vi til gjengjeld sikre på å kunne tilby et av de beste studentmiljøene på UIS! Her venter mange nye bekjente, og mange venner for livet. Vi i linjeforeningsstyret vil sammen med årets faddere gjøre det vi kan for å gi dere en best mulig start på studenttilværelsen!

Før du tar turen til Stavanger

Etter at du har takket ja til plassen din er det en del praktiske ting som må ordnes. Hvis du ikke har søkt om lån og stipend fra Lånekassen er det på tide å gjøre det nå. Har du allerede søkt om støtte fra Lånekassen er det bare å logge inn på Studentweb, godkjenn utdanningsplanen din og betal semesteravgiften, du får ikke utbetalt penger fra Lånekassen før du har gjort det – de kommer garantert godt med de første ukene!

.

.

.

Welcome as a new student here at Univeristy of Stavanger

 

On behalf of BIF, the line association for building students at UIS, we wish to congratulate all new students with the study place.

 

For many of you, this year may be the start of life as a student in Stavanger. This offers, among other things, many impressions, excitement, joy and not least frustration. Life as a student at Stavanger is sometimes demanding, but in spite of a large amount of work, we are sure to offer one of the best student environments at UIS! Here are many new acquaintances and many friends waiting for life. We in the board of line together with the year's fadder will do what we can to give you the best possible start of student life!

Before coming to Stavanger

 

After you have agreed to your place in UiS, there are some practical things that need to be arranged. If you have not applied for a loan and a grant from the Loan Fund, it's time to do it now. If you have already applied for a loan from Lånekassen, just log in to Studentweb, approve your education plan and pay the semester fee, you will not recieve fund until you have done it - they will be useful for the first couple of weeks in the beginning

Scan QR-koden for å registrere deg i medlemsregisteret vårt.

Scan this QR-code to register yourself as a member.

BIFQR.png
bottom of page