top of page

FADDER

Fadderordningen ved Universitetet i Stavanger
FADDER! (English below)

Som vanlig begynner studietiden med en fadderuke for å bli godt kjent med medstudenter, skolen og systemet. Dette er en veldig artig uke med mye variert moro som skjer hver dag, så vi anbefaler på det sterkeste å få med seg så mye som mulig!

 

Dere vil bli delt inn i grupper så dere lettere kan bli kjent med hverandre, og hver gruppe får tildelt sine faddere som skal være kontaktperson og lede deg igjennom hele uka. Ferdig program vil bli lagt ut etter hvert, men det vi nå kan informere om er konkurranser innenfor byggstudentene og eller alle studentene på UiS, diverse temafester bl.a. Togaparty (som vi er arrangør av forresten, wooh!), tur til Preiketsolen og andre sportslige konkurranser, og selvfølgelig pubcrawl hvor du blir kjent med byens beste utesteder.

 

Utenom dine faddere vil det også være fadderansvarlige for bygg i tillegg til studentkontaktene, som er tilgjengelige for deg hele året, som du kan spørre om det er noe. Vi er der for å gjøre fadderuka di best mulig!

 

Har du noe du lurer på angående fadder eller skolestart, send oss en mail på arrangement@bif-uis.no så svarer vi deg så fort som mulig!

 

Vi gleder oss masse masse til å se dere til høsten!!

.

.

.

As usual, study time begins with a fadderweek to become familiar with fellow students, the school and the system. This is a very nice week with a lot of varied fun that happens every day, so we strongly recommend getting along as much as possible!  

You will be divided into groups so you can get to know each other more easily, and each group gets assigned to their fadders who will be a contact person and guide you through the whole week. Completed program will be published later, but what we can now inform about are competitions within the building students and or all the students at UiS, various themed parties, among other things. Togaparty (as we are organizer by the way, wooh!), Tour to the Preiketsolen and other sporting competitions, and of course pub crawl where you get to know the city's best places of interest.

Apart from your fadders, it will also be the fadderleaders of the faculty as well as the student contacts, which are available to you throughout the year, as you can ask if there is anything. We are there to make fadderweek the best time for you.

If you have any questions about fadder or school start, send us an email at event@bif-uis.no and we will answer you as soon as possible!

 

We are looking forward to seeing you in the autumn !!

bottom of page